ადამიანის უფლებები

მალხაზ ნარინდოშვილი

ადამიანის უფლებების სახელმძღვანელო პოპულარული ენითაა დაწერილია მკითხველთა ფართო წრისთვის. სახელმძღვანელო პოპულარულია სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებს და სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეებს შორის.

ადამიანის უფლებები

მალხაზ ნარინდოშვილი

ადამიანის უფლებების სახელმძღვანელო პოპულარული ენითაა დაწერილია მკითხველთა ფართო წრისთვის. სახელმძღვანელო პოპულარულია სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებს და სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეებს შორის.