მონაწილეობითი ბიუჯეტირება სკოლებში

ნინო მეტრეველი

ფონდ «ღია საზოგადოების ინსტიტუტის» ფინანსური მხარდაჭერით 2004 წელს გამოცემული წიგნი განკუთვნილია ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, პროფესიის განურჩევლად, ვისაც სურვილი აქვს, მონაწილეობა მიიღოს სკოლის ბიუჯეტის შედგენაში, ან მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრინციპებს გაეცნოს. სახელმძღვანელოს მიზანია დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია ბიუჯეტის შედგენასა და ხარჯვაში მონაწილეობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებსა და ტექნიკურ, ორგანიზაციულ საკითხებზე. წიგნის ავტორია ნინო მეტრეველი.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება სკოლებში

ნინო მეტრეველი

ფონდ «ღია საზოგადოების ინსტიტუტის» ფინანსური მხარდაჭერით 2004 წელს გამოცემული წიგნი განკუთვნილია ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, პროფესიის განურჩევლად, ვისაც სურვილი აქვს, მონაწილეობა მიიღოს სკოლის ბიუჯეტის შედგენაში, ან მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრინციპებს გაეცნოს. სახელმძღვანელოს მიზანია დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია ბიუჯეტის შედგენასა და ხარჯვაში მონაწილეობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებსა და ტექნიკურ, ორგანიზაციულ საკითხებზე. წიგნის ავტორია ნინო მეტრეველი.