ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები

ბროშურა გამოცემულია ევროსაბჭოსა და ევროკომისიის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2003 წელს. გამოცემაში ასახულია ყველა ის ეტაპი, რომელიც მედიამ უნდა გაიაროს ეთიკური ნორმების დაცვისა და თვითრეგულირების გზაზე, განსაზღვრულია პროფესიული ქცევის ნორმები და მექანიზმები, რომელიც მომხმარებლისა და მედიის ურთიერთობებს არეგულირებს.

ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები

ბროშურა გამოცემულია ევროსაბჭოსა და ევროკომისიის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2003 წელს. გამოცემაში ასახულია ყველა ის ეტაპი, რომელიც მედიამ უნდა გაიაროს ეთიკური ნორმების დაცვისა და თვითრეგულირების გზაზე, განსაზღვრულია პროფესიული ქცევის ნორმები და მექანიზმები, რომელიც მომხმარებლისა და მედიის ურთიერთობებს არეგულირებს.