გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტები

წიგნი გამოცემულია თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2004 წელს, ეუთოს მედიის თავისუფლების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით. სახელმძღვანელო 1996 წელს მე-19 მუხლის ექსპერტთა ჯუფის მიერ შემუშავებულ გამოხატვის თავისუფელბისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრინციპებს მოიცავს. სახელმძღვანელო განკუთვნილია პრაქტიკოსი ჟურნალისტებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტები

წიგნი გამოცემულია თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2004 წელს, ეუთოს მედიის თავისუფლების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით. სახელმძღვანელო 1996 წელს მე-19 მუხლის ექსპერტთა ჯუფის მიერ შემუშავებულ გამოხატვის თავისუფელბისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრინციპებს მოიცავს. სახელმძღვანელო განკუთვნილია პრაქტიკოსი ჟურნალისტებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.