გამოხატვის თავისუფლება - ტომი II

თამარ კინწურაშვილი, ლევან რამიშვილი, ირაკლი კოტეტიშვილი

იქ, სადაც გააზრებული და გათავისებულია გამოხატვის თავისუფლების ჭეშმარიტი ღირებულება, სადაც ლიბერალური ფასეულობები საკანონმდებლო გარანტიებითაა უზრუნველყოფილი და ადამიანთა უფლებებს იცავს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო… საზოგადოებას წარმატების და განვითარების პერსპექტივა უდავოდ აქვს.
გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველია, რადგან ამ უფლების გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია სხვა უფლებათა რეალიზაცია. ზედმეტია საუბარი იმ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე, სადაც ადამიანებს არა აქვთ თვითგამოხატვის . . .

გამოხატვის თავისუფლება - ტომი II

თამარ კინწურაშვილი, ლევან რამიშვილი, ირაკლი კოტეტიშვილი

იქ, სადაც გააზრებული და გათავისებულია გამოხატვის თავისუფლების ჭეშმარიტი ღირებულება, სადაც ლიბერალური ფასეულობები საკანონმდებლო გარანტიებითაა უზრუნველყოფილი და ადამიანთა უფლებებს იცავს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო… საზოგადოებას წარმატების და განვითარების პერსპექტივა უდავოდ აქვს.
გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველია, რადგან ამ უფლების გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია სხვა უფლებათა რეალიზაცია. ზედმეტია საუბარი იმ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე, სადაც ადამიანებს არა აქვთ თვითგამოხატვის . . .