ინფორმაციის თავისუფლება – სკოლის სპეციფიკა

გზამკვლევი გამოცემულია 2005 წელს ვესტმინსტერის ფონდ დემოკრატიისათვის (Westminster Foundation for Democracy) და მე-19 მუხლის (Article 19) ფინანსური მხარდაჭერით. ბროშურა მოიცავს საკითხებს: ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემატიკა სახელმწიფოებრივ დონეზე, ინფორმაციის თავისუფლება და კანონმდებლობა, ინფორმაციის თავისუფლების სპეციფიკა სკოლაში – გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისა და პირადი მონაცემების დაცვის მექანიზმები, ინფორმაციის თავისუფლების საკანონმდებლო რეგულირების მოქმედ სტანდარტებს საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში. გამოცემა განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ხელმძღვანელობის, თანამშრომლებისა და მშობლებისათვის.

ინფორმაციის თავისუფლება – სკოლის სპეციფიკა

გზამკვლევი გამოცემულია 2005 წელს ვესტმინსტერის ფონდ დემოკრატიისათვის (Westminster Foundation for Democracy) და მე-19 მუხლის (Article 19) ფინანსური მხარდაჭერით. ბროშურა მოიცავს საკითხებს: ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემატიკა სახელმწიფოებრივ დონეზე, ინფორმაციის თავისუფლება და კანონმდებლობა, ინფორმაციის თავისუფლების სპეციფიკა სკოლაში – გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისა და პირადი მონაცემების დაცვის მექანიზმები, ინფორმაციის თავისუფლების საკანონმდებლო რეგულირების მოქმედ სტანდარტებს საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში. გამოცემა განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ხელმძღვანელობის, თანამშრომლებისა და მშობლებისათვის.