მსოფლიო რელიგიები საქართველოში

ნუგზარ პაპუაშვილი

ამ წიგნის მიზანია, რომ მკითხველთა ფართო წრეს იმ რელიგიების ანალიზი მიეწოდოს, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის წარსული და დღევანდელობა იცნობს; რომლებმაც საქართველოს ისტორიაში, ზეპირსა თუ წერილობით სიტყვიერებაში და ეთნოგრაფიულ ყოფაში კვალი დატოვეს ან ტოვებენ. განსაკუთრებული ადგილი ქრისტიანული მოძღვრებისა და ღვთისმსახურების, მათი პირველწყაროების: ბიბლიისა და ეკლესიის მამათა მემკვიდრეობის ზოგად მიმოხილვას ეთმობა. ყურადღება იმ თეორიებზე, აღმსარებლობებსა და ტრადიციებზეც მახვილდება, რომლებიც თვალსაჩინოა როგორც თავისთავად, ისე საქართველოს რეალიებთან მიმართებაში. აქვე ლაპარაკია არაქრისტიანულ რელიგიებზე და რელიგიათმცოდნეობის ზოგად საკითხებზე. ავტორი ცდილობს, საღვთისმეტყველო და სპირიტუალური შემეცნების ესა თუ ის სისტემა მიუკერძოებული ანალიტიკოსის თვალით დაინახოს და წარმოაჩინოს, თუმცა საკუთარი პოზიციების გამოხატვისა და სხვათა თვალსაზრისების გადმოცემასაც არ არიდებს თავს.

მსოფლიო რელიგიები საქართველოში

ნუგზარ პაპუაშვილი

ამ წიგნის მიზანია, რომ მკითხველთა ფართო წრეს იმ რელიგიების ანალიზი მიეწოდოს, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის წარსული და დღევანდელობა იცნობს; რომლებმაც საქართველოს ისტორიაში, ზეპირსა თუ წერილობით სიტყვიერებაში და ეთნოგრაფიულ ყოფაში კვალი დატოვეს ან ტოვებენ. განსაკუთრებული ადგილი ქრისტიანული მოძღვრებისა და ღვთისმსახურების, მათი პირველწყაროების: ბიბლიისა და ეკლესიის მამათა მემკვიდრეობის ზოგად მიმოხილვას ეთმობა. ყურადღება იმ თეორიებზე, აღმსარებლობებსა და ტრადიციებზეც მახვილდება, რომლებიც თვალსაჩინოა როგორც თავისთავად, ისე საქართველოს რეალიებთან მიმართებაში. აქვე ლაპარაკია არაქრისტიანულ რელიგიებზე და რელიგიათმცოდნეობის ზოგად საკითხებზე. ავტორი ცდილობს, საღვთისმეტყველო და სპირიტუალური შემეცნების ესა თუ ის სისტემა მიუკერძოებული ანალიტიკოსის თვალით დაინახოს და წარმოაჩინოს, თუმცა საკუთარი პოზიციების გამოხატვისა და სხვათა თვალსაზრისების გადმოცემასაც არ არიდებს თავს.