თავისუფლებისთვის

წიგნის შქმნის იდეა ორი წლის წინ გაჩნდა. თავისუფლების ისნტიტუტის ჟურნალი “თავისუფლება” ბევრი საინტერესო ავტორის ნაშრომს აერთიანებს. სტატიები სხვადასხვა ნომრებშია გაბნეული და გადავწყვიტეთ ყველაზე პოპულარული სტატიები ერთ გამოცემაში გაგვეერთიანებინა. წიგნი “თავისუფლებისვის” ამი მიზნითაა შექმნილი და გათვლილია მკითხველთა ფართო წრისთვის.

თავისუფლებისთვის

წიგნის შქმნის იდეა ორი წლის წინ გაჩნდა. თავისუფლების ისნტიტუტის ჟურნალი “თავისუფლება” ბევრი საინტერესო ავტორის ნაშრომს აერთიანებს. სტატიები სხვადასხვა ნომრებშია გაბნეული და გადავწყვიტეთ ყველაზე პოპულარული სტატიები ერთ გამოცემაში გაგვეერთიანებინა. წიგნი “თავისუფლებისვის” ამი მიზნითაა შექმნილი და გათვლილია მკითხველთა ფართო წრისთვის.