სასამართლო

განათლება

უსაფრთხოება

თავდაცვა

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პროკურატურა

გადასახადები

საბანკო რეგულაციები

საპენსიო სისტემა

მონეტარული პოლიტიკა

დეცენტრალიზაცია და ტერიტორიული მოწყობა

მეცნიერება, კულტურა, სპორტი

ჯანდაცვა

ენერგეტიკა

ამერიკული სასამართლოს დანერგვა

მალე დაემატება

პრობლემა 1

სუსტი სასამართლო ტრადიცია, ხელისუფლების მორჩილი მოსამართლეები, მიკერძოება და არაკომპეტენტურობა;  საერთაშორისო ინვესტორების უნდობლობა ქართული სასამართლო სისტემის მიმართ

პრობლემა 2

საქართველოს საერთო სასამართლოებს ეკისრებათ ვალდებულება, რომ იხელმძღვანელონ ნორმატიული აქტების შესახებ კანონით დადგენილი იერარქიით, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუცია არის უზენაესი კანონი. აქედან გამომდინარე, მათ პირდაპირი ვალდებულება აქვთ, რომ გამოიყენონ კონსტიტუცია იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე კანონი მასთან წინააღმდეგობაში მოდის. შესაბამისად, გამოდის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებაში რაც შედის, იგივე ვალდებულება აკისრიათ რეალურად საერთო სასამართლოებსაც. ანუ უფლებამოსილებათა დუბლირება ხდება, რისი გადაჭრაც შესაძლებელია საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოების გაერთიანებით. 

1. ამერიკელი მოსამართლეები დაინიშნებიან სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოებში;

2. მოხდება კონსტიტუციური კონტროლის დეცენტრალიზაცია. ეს ფუნქცია გადაეცემათ საერთო სასამართლოებს, ხოლო საკონსტიტუტციო სასამართლო გაუქმდება.

მალე დაემატება 

მალე დაემატება