საკონტრაქტო სამსახური

აქ უნდა შეიძლებოდეს პდფ-ის ჩამოტვირთვა

მარცხენა მენიუში ქვეჰედერზე დაკლიკებისას ჩამოიშალოს შესაბამისი გრაფა, სხვა გვერდზე არ გადავიდეს - თუ გრაფა ქვემოთ არის, ჩამოსქროლოს და ისე ჩამოიშალოს. მარცხენა მენიუში ქვეჰედერზე დაკლიკებისას ჩამოიშალოს შესაბამისი გრაფა, სხვა გვერდზე არ გადავიდეს - თუ გრაფა ქვემოთ არის, ჩამოსქროლოს და ისე ჩამოიშალოს. მარცხენა მენიუში ქვეჰედერზე დაკლიკებისას ჩამოიშალოს შესაბამისი გრაფა, სხვა გვერდზე არ გადავიდეს - თუ გრაფა ქვემოთ არის, ჩამოსქროლოს და ისე ჩამოიშალოს. მარცხენა მენიუში ქვეჰედერზე დაკლიკებისას ჩამოიშალოს შესაბამისი გრაფა, სხვა გვერდზე არ გადავიდეს - თუ გრაფა ქვემოთ არის, ჩამოსქროლოს და ისე ჩამოიშალოს 

მარცხენა მენიუში ქვეჰედერზე დაკლიკებისას ჩამოიშალოს შესაბამისი გრაფა, სხვა გვერდზე არ გადავიდეს - თუ გრაფა ქვემოთ არის, ჩამოსქროლოს და ისე ჩამოიშალოს მარცხენა მენიუში ქვეჰედერზე დაკლიკებისას ჩამოიშალოს შესაბამისი გრაფა, სხვა გვერდზე არ გადავიდეს - თუ გრაფა ქვემოთ არის, ჩამოსქროლოს და ისე ჩამოიშალოს მარცხენა მენიუში ქვეჰედერზე დაკლიკებისას ჩამოიშალოს შესაბამისი გრაფა, სხვა გვერდზე არ გადავიდეს - თუ გრაფა ქვემოთ არის, ჩამოსქროლოს და ისე ჩამოიშალოს. 

In his election campaign, Obama called the war in Iraq a "dangerous distraction" and that emphasis should instead be put on the war in Afghanistan,[338] the region he cites as being most likely where an attack against the United States could be launched again.

In his election campaign, Obama called the war in Iraq a "dangerous distraction" and that emphasis should instead be put on the war in Afghanistan,[338] the region he cites as being most likely where an attack against the United States could be launched again

In his election campaign, Obama called the war in Iraq a "dangerous distraction" and that emphasis should instead be put on the war in Afghanistan,[338] the region he cites as being most likely where an attack against the United States could be launched again

აქაც უნდა შეიძლებოდეს პდფ ფაილის ჩამოტვირთვა

1. "Barack Hussein Obama Takes The Oath Of Office" on YouTube. January 20, 2009.
2. "Obama wins historic US election". BBC News. November 5, 2008. Archived from the original on December 18, 2008. Retrieved November 5, 2008.
3. Nagourney, Adam (November 4, 2008). "Obama Elected President as Racial Barrier Falls". The New York Times. Archived from the original on December 9, 2008. Retrieved November 5, 2008.
4. "Obama: 'This is your victory'". CNN. November 5, 2008. Archived from the original on November 4, 2008. Retrieved November 5, 2008.
5. "President Barack Obama". The White House. 2008. Archived from the original on October 26, 2009. Retrieved December 12, 2008.
6. "Certificate of Live Birth: Barack Hussein Obama II, August 4, 1961, 7:24 pm, Honolulu" (PDF). whitehouse.gov. April 27, 2011. Archived from the original (PDF) on March 3, 2017. Retrieved March 11, 2017 – via National Archives.