აქტიური მოქალაქეობის სახელმძღვანელო

მოქალაქეობა არა მხოლოდ უფლებებისა და მოვალეობების ქონა, არამედ აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობაა სათემო თუ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღებასა და განხორციელებაში. სახელმძღვანელო შეიქმნა იმ ასობით აქტიური მოქალაქისთვის, რომელიც თავისუფლების ინსტიტუტს მიმართავდა რჩევის მისაღებად. აქ თავმოყრილია წარმატებული გამოცდილება და თეორია, რომელიც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სრულიად ახალ პერსპექტივებს უჩვენებს და დაეხმარება უფრო დაგეგმილად და გონივრულად წარმართოს ადგილობრივი თუ ეროვნული მნიშვნელობის კამპანიები.

აქტიური მოქალაქეობის სახელმძღვანელო

მოქალაქეობა არა მხოლოდ უფლებებისა და მოვალეობების ქონა, არამედ აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობაა სათემო თუ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღებასა და განხორციელებაში. სახელმძღვანელო შეიქმნა იმ ასობით აქტიური მოქალაქისთვის, რომელიც თავისუფლების ინსტიტუტს მიმართავდა რჩევის მისაღებად. აქ თავმოყრილია წარმატებული გამოცდილება და თეორია, რომელიც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სრულიად ახალ პერსპექტივებს უჩვენებს და დაეხმარება უფრო დაგეგმილად და გონივრულად წარმართოს ადგილობრივი თუ ეროვნული მნიშვნელობის კამპანიები.