მედია და კანონი

ზურაბ ადეიშვილი

გამოცემულია თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2004 წელს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური დახმარებითა და საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოსგან (IREX) მიღებული გრანტის მეშვეობით. წიგნი მედია-სამართალს და საერთოდ, მედიასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიმოხილვას გვთავაზობს. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ჟურნალისტების, იურისტებისა და სტუდენტებისთვის. ავტორი ზურაბ ადეიშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმძღვანელოში არ არის უახლესი ინფორმაცია, ის შეეხება ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხს, რაც მედიის სამართლებრივი რეგულირების გააზრებისთვისაა აუცილებელი.

მედია და კანონი

ზურაბ ადეიშვილი

გამოცემულია თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2004 წელს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური დახმარებითა და საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოსგან (IREX) მიღებული გრანტის მეშვეობით. წიგნი მედია-სამართალს და საერთოდ, მედიასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიმოხილვას გვთავაზობს. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ჟურნალისტების, იურისტებისა და სტუდენტებისთვის. ავტორი ზურაბ ადეიშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმძღვანელოში არ არის უახლესი ინფორმაცია, ის შეეხება ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხს, რაც მედიის სამართლებრივი რეგულირების გააზრებისთვისაა აუცილებელი.