მედიის თვითრეგულირების ქრესტომათია

თავისუფლების ინსტიტუტმა ეს სახელმძღვანელო ევროკომისიისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გამოსცა, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოსთან (IREX) და ბრიტანეთის საბჭოსთან პარტნიორობით. სახელმძღვანელო დამტკიცებულია საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ დამხმარე სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლების ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. შემდგენელი და რედაქტორი თამარ კინწურაშვილი. გამოცემა მოიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, გერმანიისა და ბრიტანეთის გამოცდილებას მედიის თვითრეგულირების სფეროში.

მედიის თვითრეგულირების ქრესტომათია

თავისუფლების ინსტიტუტმა ეს სახელმძღვანელო ევროკომისიისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გამოსცა, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოსთან (IREX) და ბრიტანეთის საბჭოსთან პარტნიორობით. სახელმძღვანელო დამტკიცებულია საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ დამხმარე სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლების ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. შემდგენელი და რედაქტორი თამარ კინწურაშვილი. გამოცემა მოიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, გერმანიისა და ბრიტანეთის გამოცდილებას მედიის თვითრეგულირების სფეროში.