პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

მაიკო ოქროაშვილი

წიგნში მიმოხილულია კერძო ცხოვრების საკანონმდებლო რეგულირებასთან დაკავშირებული ძირითადი ასპექტები.

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

მაიკო ოქროაშვილი

წიგნში მიმოხილულია კერძო ცხოვრების საკანონმდებლო რეგულირებასთან დაკავშირებული ძირითადი ასპექტები.