უნივერსიტეტის მართვის სახელმძღვანელო

მალხაზ ნარინდოშვილი, ქეთევან ჩაჩხიანი, ნათია ჯანაშია, დავით ცაგარეიშვილი

უნივერსიტეტის მართვის სახელმძღვანელო

მალხაზ ნარინდოშვილი, ქეთევან ჩაჩხიანი, ნათია ჯანაშია, დავით ცაგარეიშვილი