რელიგიის თავისუფლება

მალხაზ ნარინდოშვილი, ვანო გოგელია, თათია ჯულაყიძე, ზურაბ ჯაში, ერეკლე გლურჯიძე

რელიგიის თავისუფლების სახელმძღვანელო უკვე მეშვიდე წელია უნივერსიტეტების მეირ გამოიყენება, როგორც ძირითადი რესურსი რელიგიის თვაისუფლების იურიდიული ასპექტების სწავლებისთვის. სახელმძღვანელომ თვაი მოუყარა ევროპის ადმაიანის უფლებათა სასამართლოსა და აშშ უზენაესი სასამართლოების პრეცედენტულ სამართალს. აქვე გაეცნობით რელიგიის თვაისუფლების ისტორიულ და თეორიულ საფუძვლებს. წიგნი შეიცავს ძალიან მდიდარ ბიბლიოგრაფიას რელიგიის თავისუფლების თემაზე.

რელიგიის თავისუფლება

მალხაზ ნარინდოშვილი, ვანო გოგელია, თათია ჯულაყიძე, ზურაბ ჯაში, ერეკლე გლურჯიძე

რელიგიის თავისუფლების სახელმძღვანელო უკვე მეშვიდე წელია უნივერსიტეტების მეირ გამოიყენება, როგორც ძირითადი რესურსი რელიგიის თვაისუფლების იურიდიული ასპექტების სწავლებისთვის. სახელმძღვანელომ თვაი მოუყარა ევროპის ადმაიანის უფლებათა სასამართლოსა და აშშ უზენაესი სასამართლოების პრეცედენტულ სამართალს. აქვე გაეცნობით რელიგიის თვაისუფლების ისტორიულ და თეორიულ საფუძვლებს. წიგნი შეიცავს ძალიან მდიდარ ბიბლიოგრაფიას რელიგიის თავისუფლების თემაზე.