თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » წიგნები

წიგნები

27/08/2013   // 0 Comments

ადამიანის უფლებები გადმოიწერე pdf:  ადამიანის უფლებები  ---------------------------------------------------------------------------------------------      უნივერსიტეტის მართვის სახელმძღვანელო გადმოიწერე pdf:  უნივერსიტეტის მართვის სახელმძღვანელო  ---------------------------------------------------------------------------------------------  პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა  ...

Continue reading

      There are no comments