თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ნოემბერი 20, 2012   // Comments Off

თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ გამოცემულია არაერთი სახელმძღვანელო, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტების მიერ დღეს გამოიყენება ძირითადი უფლებების სწავლების მიზნით. ორგანიზაციის მიერ გამოცემული ჟურნალი “თავისუფლება” დიდი პოპულარობით სარგებლობდა საზოგადოებაში. მისი ყველა ნომერი დაცულია აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკაში.

Comments are closed.

    There are no comments