თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » რი­ჩარდ ნორ­ლან­დი წინ­წყა­რო­ში ვი­თა­რე­ბის გა­საც­ნო­ბად ჩა­დის

რი­ჩარდ ნორ­ლან­დი წინ­წყა­რო­ში ვი­თა­რე­ბის გა­საც­ნო­ბად ჩა­დის

Written by Administrator   // 14/12/2012   // Comments Off

თეთ­რიწ­ყა­როს რა­ი­ო­ნის სო­ფელ წინ­წყა­რო­ში აშშ-ის ელ­ჩი რი­ჩარდ ნორ­ლან­დი და სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლის აპა­რა­ტის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი დღეს ჩავ­ლენ. ისი­ნი ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას და რე­ლი­გი­უ­რი თე­მის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შეხ­ვდე­ბი­ან.  წინ­წყა­რო­ში უკ­ვე რამ­დე­ნი­მე კვი­რაა, ვი­თა­რე­ბა და­ძა­ბუ­ლია. რე­ლი­გი­უ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა და კონ­ფლიქ­ტი მუს­ლი­მუ­რი სა­საფ­ლა­ო­დან ჯვრის ჩა­მოხ­სნით და­იწ­ყო.  წინ­წყა­როს ქრის­ტი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლი აც­ხა­დებს, რომ სოფ­ლის ერთ-ერთ სახ­ლში მოწ­ყო­ბილ მუს­ლი­მურ სამ­ლოც­ვე­ლო­ში პა­რას­კე­ვის ლოც­ვის ჩა­ტა­რე­ბას აღარ და­უშ­ვებს, ხო­ლო იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მცდე­ლო­ბას მა­ინც ექ­ნე­ბა ად­გი­ლი, იქ მი­სულ მუს­ლიმ მლოც­ვე­ლებს ფი­ზი­კუ­რად გა­უს­წორ­დე­ბი­ან.

წყარო: http://www.tabula.ge/article-26848.html
ტაბულა © 2012


Similar posts

Comments are closed.

    There are no comments