თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » გამოხატვის თავისუფლება, ტომი II

გამოხატვის თავისუფლება, ტომი II

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

გამოხატვის თავისუფლების სახელმძღვანელოს მეორე ტომი მიმოიხილავს კონკრეტულ სასამართლო გადაწყვეტილებებს. სახელმძღვანელო ერთადერთია, რომელმაც გააერთიანა საქართველოს სასამართლოების პრეცედენტული სამართალი.

გადმოწერა: ტომი II, ნაწილი – Iტომი II, ნაწილი – II


Similar posts

Comments are closed.

    There are no comments