თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » გამოხატვის თავისუფლება, ტომი I

გამოხატვის თავისუფლება, ტომი I

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

“მხოლოდ კანონმდებლობა ვერ
დაიცავს გამოხატვის თავისუფლებას.
იმისათვის, რომ ყოველმა ადამიანმა
უსაფრთხოდ გამოთქვას საკუთარი
შეხედულება, საჭიროა,
საზოგადოება იყოს შემწყნარებელი”.
ალბერტ აინშტაინი

იქ, სადაც გააზრებული და გათავისებულია გამოხატვის თავისუფლების ჭეშმარიტი ღირებულება, სადაც ლიბერალური ფასეულობები საკანონმდებლო გარანტიებითაა უზრუნველყოფილი და ადამიანთა უფლებებს იცავს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო… საზოგადოებას წარმატების და განვითარების პერსპექტივა უდავოდ აქვს.
გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველია, რადგან ამ უფლების გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია სხვა უფლებათა რეალიზაცია. ზედმეტია საუბარი იმ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე, სადაც ადამიანებს არა აქვთ თვითგამოხატვის . . .

გადმოწერა: ტომი I, ნაწილი პირველიტომი I, ნაწილი მეორე


Similar posts

Comments are closed.

    There are no comments