თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » სიახლეები

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო რეფორმა - თავისუფლების ინსტიტუტის განცხადება

15/01/2013   // 0 Comments

თავისუფლების ინსტიტუტი მიესალმება მთავრობის ინიციატივას ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს უფლება გავრცელდეს თანამდებობის პირთა საქმეებზე. ეს ინიციატივა წარმოადგენს წინ გადადგმულ ნაბიჯს საქართველოში სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე, თუმცა, იმისათვის რომ რეფორმის მიზანი - მიუკერძოებელი და სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზება, მართლმსაჯულების პროცესის მიმართ საზოგადოების ნდობის გაზრდა - მიღწ...

Continue reading

Latest news