თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » სტატიები

განსხვავებულის ატანა - დემოკრატიის ერთ-ერთი გაკვეთილი

17/09/2013   // 0 Comments

ლარი ფლინტი ამერიკაში პოპულარული პიროვნებაა, მაგრამ არცთუ ყველასათვის საყვარელი და საპატივცემულო. იგი პორნოგრაფიული ჟურნალების გამომცემელია. მარტო ეს იკმარებდა ჩვეულებრივი ამერიკელისთვის თუ ქართველისთვის, გერმანელისთვის თუ ესტონელისთვის, რომ მისთვის ეჭვისთვალით შეეხედათ (გინდაც ამ ჩვეულებრივ ადამიანებს ერთხელ მაინც გაქცეოდათ ეს ეჭვიანი თვალი ფლინტის მიერ გამოცემული პორნოჟურნალებისაკენ). მაგრამ ...

Continue reading

Latest news 

    There are no comments