თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » მისიის განაცხადი

მისიის განაცხადი

ნოემბერი 27, 2012   // Comments Off

თავისუფლების ინსტიტუტი საქართველოში მოქმედი კვლევისა და ადვოკატირების ორგანიზაცია, რომელის მიზანია დაიცვას და განამტკიცოს პიროვნული, ეკონომიკური და ეროვნული თავისუფლება.
ჩვენი მიზანია არა მხოლოდ გავაანალიზოთ და შევაფასოთ არამედ შევცვალოთ საჯარო პოლიტიკა. ჩვენ ვქმნით არა მხოლოდ აკადემიურ ფორუმს კრიტიკული დისკუსიებისა და დებატებისათვის, არამედ ვცდილობთ გავხდეთ რეფორმათა კატალიზატორი. ადვოკატირების, ანალიზისა და აქტივობის გაერთიანებით ხელს ვუწყობთ ნოვატორული იდეების დამკვიდრებას საჯარო პოლიტიკის საკითხების ფართო სპექტრში.

Comments are closed.

    There are no comments