თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » მონაწილეობითი ბიუჯეტირება სკოლებში

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება სკოლებში

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

 ფონდ «ღია საზოგადოების ინსტიტუტის» ფინანსური მხარდაჭერით 2004 წელს გამოცემული წიგნი განკუთვნილია ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, პროფესიის განურჩევლად, ვისაც სურვილი აქვს, მონაწილეობა მიიღოს სკოლის ბიუჯეტის შედგენაში, ან მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრინციპებს გაეცნოს. სახელმძღვანელოს მიზანია დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია ბიუჯეტის შედგენასა და ხარჯვაში მონაწილეობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებსა და ტექნიკურ, ორგანიზაციულ საკითხებზე. წიგნის ავტორია ნინო მეტრეველი.

გადმოწერე: მონაწილეობითი ბიუჯეტირება სკოლებში


Similar posts

Comments are closed.