თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები

ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

 ბროშურა გამოცემულია ევროსაბჭოსა და ევროკომისიის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2003 წელს. გამოცემაში ასახულია ყველა ის ეტაპი, რომელიც მედიამ უნდა გაიაროს ეთიკური ნორმების დაცვისა და თვითრეგულირების გზაზე, განსაზღვრულია პროფესიული ქცევის ნორმები და მექანიზმები, რომელიც მომხმარებლისა და მედიის ურთიერთობებს არეგულირებს.

გადმოწერა: ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები


Similar posts

Comments are closed.

    There are no comments