თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტები

გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტები

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

წიგნი გამოცემულია თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2004 წელს, ეუთოს მედიის თავისუფლების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით. სახელმძღვანელო 1996 წელს მე-19 მუხლის ექსპერტთა ჯუფის მიერ შემუშავებულ გამოხატვის თავისუფელბისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრინციპებს მოიცავს. სახელმძღვანელო განკუთვნილია პრაქტიკოსი ჟურნალისტებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

გადმოწერა: გამოხატვის თავისუფლება – საერთაშორისო სტანდარტები


Similar posts

Comments are closed.