თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » რელიგიის თავისუფლება

რელიგიის თავისუფლება

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

რელიგიის თავისუფლების სახელმძღვანელო უკვე მეშვიდე წელია უნივერსიტეტების მეირ გამოიყენება, როგორც ძირითადი რესურსი რელიგიის თვაისუფლების იურიდიული ასპექტების სწავლებისთვის. სახელმძღვანელომ თვაი მოუყარა ევროპის ადმაიანის უფლებათა სასამართლოსა და აშშ უზენაესი სასამართლოების პრეცედენტულ სამართალს. აქვე გაეცნობით რელიგიის თვაისუფლების ისტორიულ და თეორიულ საფუძვლებს. წიგნი შეიცავს ძალიან მდიდარ ბიბლიოგრაფიას რელიგიის თავისუფლების თემაზე.

გადმოწერა: რელიგიის თავისუფლება


Similar posts

Comments are closed.