თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები

მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

წიგნის ავტორია კლოდ–ჟან ბერტრანი, პარზის უნივერსიტეტის ფრანგული პრესის უნივერსიტეტის პროფესორ ემირიტუსი. წიგნი გამოიცა იმ დროს, როდესაც მედიაში ეთიკის თემები უკვე აქტიურად ირჩეოდა სხვადასხვა ფორუმებზე. ექსპერტთა შფასებებით აღნიშნული პუბლიკაცია დარჩება ამ სფეროში მნიშვნელოვან რესურსად ყველა დაინტერესებული პირსითვის და პირველ რიგში ჟურნალისტებისთვის. წიგნში მიმოხილულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება.

გადმოწერა: მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები


Similar posts

Comments are closed.