თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » აქტიური მოქალაქეობის სახელმძღვანელო

აქტიური მოქალაქეობის სახელმძღვანელო

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

მოქალაქეობა არა მხოლოდ უფლებებისა და მოვალეობების ქონა, არამედ აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობაა სათემო თუ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღებასა და განხორციელებაში. სახელმძღვანელო შეიქმნა იმ ასობით აქტიური მოქალაქისთვის, რომელიც თავისუფლების ინსტიტუტს მიმართავდა რჩევის მისაღებად. აქ თავმოყრილია წარმატებული გამოცდილება და თეორია, რომელიც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სრულიად ახალ პერსპექტივებს უჩვენებს და დაეხმარება უფრო დაგეგმილად და გონივრულად წარმართოს ადგილობრივი თუ ეროვნული მნიშვნელობის კამპანიები.

გადმოწერა: აქტიური მოქალაქეობის სახელმძღვანელო


Similar posts

Comments are closed.