თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

წიგნში მიმოხილულია კერძ ცხოვრების საკანონმდებლო რეგულირებასთან დაკავშირებული ძირითადი ასპექტები.

გადმოწერა: პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა


Similar posts

Comments are closed.