თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » ეკ­ლე­სი­ის და­ფი­ნან­სე­ბის ბე­დი

ეკ­ლე­სი­ის და­ფი­ნან­სე­ბის ბე­დი

Written by Administrator   // 11/11/2012   // Comments Off

რა ბე­დი ეწე­ვა ახა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლის შემ­დეგ, სა­ხელ­მწი­ფო­სა და ეკ­ლე­სი­ის ფი­ნან­სურ ურ­თი­ერ­თო­ბებს, ჯე­რაც ბუნ­დო­ვა­ნია. წლე­ბის მან­ძილ­ზე, სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სია ბი­უ­ჯე­ტი­დან ყო­ველ­წლი­უ­რად მი­ლი­ო­ნო­ბით ლარს იღებ­და. წელს მას სა­ხელ­მწი­ფომ 22.8 მი­ლი­ო­ნი ლა­რი გა­და­უ­რიც­ხა. ყვე­ლა­ზე ბევ­რი კი, ქარ­თულ­მა მრა­ვალ­კონ­ფე­სი­ურ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ეკ­ლე­სი­ის და­ფი­ნან­სე­ბის­თვის ორი წლის წინ გა­ი­ღო, რო­ცა სა­ხელ­მწი­ფოს მი­ერ ეკ­ლე­სი­ის და­ფი­ნან­სე­ბის­თვის გა­მო­ყო­ფილ­მა თან­ხამ 25 მი­ლი­ო­ნი ლა­რი შე­ად­გი­ნა. ბი­უ­ჯეტ­ში არ არ­სე­ბობს ჩა­ნა­წე­რი, რო­მე­ლიც გა­და­სა­ხა­დე­ბის გა­დამ­ხდე­ლებს გა­ნუ­მარ­ტავ­და, რის­თვის ერიც­ხე­ბა ფი­ნან­სუ­რად ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე მძლავრ ინ­სტი­ტუტს მი­ლი­ო­ნო­ბით ლა­რი.

წყარო: http://www.tabula.ge/article-25888.html
ტაბულა © 2012


Similar posts

Comments are closed.