თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » სიახლეები

ეკ­ლე­სი­ის და­ფი­ნან­სე­ბის ბე­დი

11/11/2012   // 0 Comments

რა ბე­დი ეწე­ვა ახა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლის შემ­დეგ, სა­ხელ­მწი­ფო­სა და ეკ­ლე­სი­ის ფი­ნან­სურ ურ­თი­ერ­თო­ბებს, ჯე­რაც ბუნ­დო­ვა­ნია. წლე­ბის მან­ძილ­ზე, სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სია ბი­უ­ჯე­ტი­დან ყო­ველ­წლი­უ­რად მი­ლი­ო­ნო­ბით ლარს იღებ­და. წელს მას სა­ხელ­მწი­ფომ 22.8 მი­ლი­ო­ნი ლა­რი გა­და­უ­რიც­ხა. ყვე­ლა­ზე ბევ­რი კი, ქარ­თულ­მა მრა­ვალ­კონ­ფე...

Continue reading

Latest news