თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » სიახლეები

სო­ფელ წინ­წყა­რო­ში მუს­ლიმ­თა ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბას მო­სახ­ლე­ო­ბა ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა

30/11/2012   // 0 Comments

თეთ­რიწ­ყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ წინ­წყა­რო­ში, ად­გი­ლობ­რი­ვი ეკო­მიგ­რან­ტი სვა­ნე­ბი, ასე­ვე ეკო­მიგ­რანტ აჭარ­ლებს რწმე­ნის ნი­ა­დაგ­ზე უპი­რის­პირ­დე­ბი­ან. რო­გორც სოფ­ლის მუს­ლი­მუ­რი სამ­ლოც­ვე­ლოს წი­ნამ­ძღვა­რი მა­რად გორ­ჯო­მე­ლა­ძე ტა­ბუ­ლას­თან სა­უ­ბარ­ში აც­ხა­დებს, მას სოფ­ლის 40-მდე ქრის­ტი­ა­ნი მო­სახ­ლე ქა­ლა­ქის ცენ­ტრში ორ­ჯერ დახ­ვდა, მის­გან სამ­ლოც­ვე­ლოს გა­უქ­...

Continue reading

Latest news