თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » სიახლეები

დე­პუ­ტა­ტი უმ­რავ­ლე­სო­ბი­დან: სახ­ლში ვი­საც უნ­და ილო­ცოს, სხვას ნუ შე­ა­წუ­ხე­ბენ

05/12/2012   // 0 Comments

სო­ფელ წინ­წყა­რო­ში, სა­დაც რე­ლი­გი­ურ ნი­ა­დაგ­ზე და­პი­რის­პი­რე­ბა ერ­თი კვი­რაა მიმ­დი­ნა­რე­ობს, სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­სარ­კვე­ვად ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის დე­პუ­ტა­ტე­ბი, სო­სო ჯაჭ­ვლი­ა­ნი და ვიქ­ტორ ჯა­ფა­რი­ძე ჩა­ვიდ­ნენ. კა­ხე­თის სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, წინ­წყა­რო­ში ჩა­სუ­ლი დე­პუ­ტა­ტე­ბი სოფ­ლის ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წილს შეხ­ვდნენ. ერთ-ერ­თი მო­ქა­ლა­ქის გან­...

Continue reading

Latest news