თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » სიახლეები

თავისუფლების ინსტიტუტის განცხადება

07/12/2012   // 0 Comments

თავისუფლების ინსტიტუტი გმობს ბოლო პერიოდში, საქართველოს მუსლიმი მოქალაქეების მიმართ განხორციელებულ ძალადობისა და ზეწოლის ფაქტებს. საქართველოში რადიკალურად განწყობილი ჯგუფების მიერ, რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების შეზღუდვა, უახლესი ისტორიის მძიმე ტვრითად რჩება. სამწუხაროდ, არჩევნების შემდეგ, უმცირესობათა შევიწროვების ფაქტები კვლავ რადიკალური დაჯგუფებებისთვის დამახასიათებელი სტილით წარიმართა, რასა...

Continue reading

Latest news