თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » წიგნები

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

27/11/2012   // 0 Comments

წიგნში მიმოხილულია კერძ ცხოვრების საკანონმდებლო რეგულირებასთან დაკავშირებული ძირითადი ასპექტები. გადმოწერა: პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

Continue reading

Latest news 

  • წიგნები
    28/10/2012   // 0 Comments

    ადამიანის უფლებები გადმოიწერე pdf:  ადამიანის უფლებები -----------------------------------------...