თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » წიგნები

მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები

27/11/2012   // 0 Comments

წიგნის ავტორია კლოდ–ჟან ბერტრანი, პარზის უნივერსიტეტის ფრანგული პრესის უნივერსიტეტის პროფესორ ემირიტუსი. წიგნი გამოიცა იმ დროს, როდესაც მედიაში ეთიკის თემები უკვე აქტიურად ირჩეოდა სხვადასხვა ფორუმებზე. ექსპერტთა შფასებებით აღნიშნული პუბლიკაცია დარჩება ამ სფეროში მნიშვნელოვან რესურსად ყველა დაინტერესებული პირსითვის და პირველ რიგში ჟურნალისტებისთვის. წიგნში მიმოხილულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის გა...

Continue reading

Latest news