თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » წიგნები

ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები

27/11/2012   // 0 Comments

 ბროშურა გამოცემულია ევროსაბჭოსა და ევროკომისიის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ 2003 წელს. გამოცემაში ასახულია ყველა ის ეტაპი, რომელიც მედიამ უნდა გაიაროს ეთიკური ნორმების დაცვისა და თვითრეგულირების გზაზე, განსაზღვრულია პროფესიული ქცევის ნორმები და მექანიზმები, რომელიც მომხმარებლისა და მედიის ურთიერთობებს არეგულირებს. გადმოწერა: ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მ...

Continue reading

Latest news