თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » წიგნები

ადამიანის უფლებები

27/11/2012   // 0 Comments

ადამიანის უფლებების სახელმძღვანელო პოპულარული ენითაა დაწერილია მკითხველთა ფართო წრისთვის. სახელმძღვანელო პოპულარულია სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებს და სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეებს შორის. გადმოწერა: ადამიანის უფლებები...

Continue reading

Latest news