თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » ადამიანის უფლებები

ადამიანის უფლებები

Written by Administrator   // November 27, 2012   // 0 Comments

ადამიანის უფლებების სახელმძღვანელო პოპულარული ენითაა დაწერილია მკითხველთა ფართო წრისთვის. სახელმძღვანელო პოპულარულია სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებს და სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეებს შორის.

გადმოწერა: ადამიანის უფლებები


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

    There are no comments